PATSY THE PRINCESS BRETON - ETNA DELLE SETTE STELLE - DESERT ROSE - LOLLYPOP DELLE SETTE STELLE - QUEBEC DELLE SETTE STELLE - CASSIOPEA DELLE SETTE STELLE - FEDORA DELLE SETTE STELLE - GINEVRA DELLE SETTE STELLE